Vedförråd

Har snickrat ett litet vedförråd. Vindskivor och lite småfix, nät mellan facken bl.a. är kvar, men i stort sett färdigt.

This entry was posted in garage, hus. Bookmark the permalink.